El Tot Especial Bricolatge (EDICIÓ 1668) Del 27 de març a l'1 d'abril de 2015
Leer

El Tot Especial Bricolatge (EDICIÓ 1668) Del 27 de març a l'1 d'abril de 2015

por EL TOT MATARÓ i Maresme

Ar r e g l a r t úma t e i x l e sc o s e s , mi l l o r a r l ad e c o r a c i ó d ec a s a , e s t a l v i a r t ed i n e r s . . . E l b r i c o l a t g eé su n a a fi c i óoe n t r e t e n i me n t , a l h o r aq u ea j u d aa r e n d i b i l i t z a r e... Más

Leer la publicación