Gent Per Cabrera

España gentpercabrera.cat

Som gent de molt diversa procedència de diferents àrees del municipi. Ser un grup independent ens permet defensar sense condicions el nostre poble.